Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Praga Południe M.St. Warszawy

Idź do spisu treści

Menu główne

Psycholog

Psycholog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy pomaga w zakresie:

- oceny sytuacji zagrożenia
- uruchomienia działań interwencyjnych
- rozpoznawania problemu u osób doświadczających przemocy w rodzinie
- rozpoznawania potrzeb w obszarach: zdrowotnym, psychologicznym, socjalnym, prawnym, itp.
- rozpoznawania problemów współistniejących z przemocą (np. uzależnienie, współuzależnienie)
- udzielania informacji pomocnych w skutecznym zatrzymaniu problemu przemocy
- wsparcia dotyczącego trudnych, osłabiających uczuć
- szukania zasobów pomocnych w skutecznym zatrzymaniu przemocy
- wsparcia i zmotywowania do sięgania po pomoc różnych instytucji (np. Osrodek Pomocy Społecznej, Policja)
- wskazania konkretnych instytucji, w których można uzyskać pomoc na dalszych etapach

oraz

- problemów osobistych
- problemów rodzinnych
- problemów małżeńskich
- sytuacji kryzysowych (utrata pracy, konflikt, choroba, śmierć bliskiej osoby, stres, zmiana życiowa, trudna decyzja, niepowodzenie, depresja)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego