Punkt Informacyjno Konsultacyjny Dzielnicy Praga Południe M.St. Warszawy

Idź do spisu treści

Menu główne

Prawnik

Prawnik udziela konsultacji, wskazówek, informacji

osobom uzależnionym, współuzależnionym, doznającym przemocy w rodzinie:

- konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa karnego, ochrony praw lokatorów
- wskazówek dotyczących konstruowania pism, w tym podstawowych pism procesowych
- informacji o instytucjach świadczących pomoc socjalną, materialną, terapeutyczną dla osób współuzależnionych, grupach wsparcia dla osób w sytuacji konfliktu, separacji, rozwodu, ustalania opieki rodzicielskiej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego